Phoebe Washburn: Ping Pong Diplomacy

Kemper Museum of Art, Kansas City, MO

March 11-May 14, 2006

  • Phoebe Washburn<br />
<i>Everyone's a Giant</i>, 2006<br />
Installation view, Ping Pong Diplomacy, Kemper Museum of Art<br />
Kansas City, MO
  • Phoebe Washburn<br />
<i>Everyone's a Giant</i>, 2006<br />
Installation view, Ping Pong Diplomacy, Kemper Museum of Art<br />
Kansas City, MO
  • Phoebe Washburn<br />
<i>Everyone's a Giant</i>, 2006<br />
Installation view, Ping Pong Diplomacy, Kemper Museum of Art<br />
Kansas City, MO
  • Phoebe Washburn<br />
<i>Everyone's a Giant</i>, 2006<br />
Installation view, Ping Pong Diplomacy, Kemper Museum of Art<br />
Kansas City, MO
  • Phoebe Washburn<br />
<i>Everyone's a Giant</i>, 2006<br />
Installation view, Ping Pong Diplomacy, Kemper Museum of Art<br />
Kansas City, MO